Omsorg

Vårt mål är att erbjuda trygg och professionell hemservice och stödtjänster till seniorer, familjer och enskilda personer. Ta kontakt så planerar vi en gemensam vård- och serviceplan som passar dig.

Hemservice

– För seniorer
– För funktionshindrade
– För närståendevårdare

Godkänd servicesedelproducent

 • Personlig omvårdnad
 • Avlastning
 • Skräddarsydd service
 • Stödtjänster
  • Trygghetslarm
  • Städning
  • Telefonservice
  • Följeslagarservice
  • Butik och apoteksärenden
  • Socialt umgänge
  • Gräsklippning och snöskottning

Familjeservice

– För barnfamiljer

 • Stödpersoner
 • Stöd med barnskötsel
 • Hjälp med vardagssysslor
 • Hemservice

Stödperson

-För ungdomar och vuxna som behöver stöd i olika livssituationer.
-För funktionshindrade

 • Handledning
 • Socialt umgänge
 • Stöd och handledning till skolgång, arbetsliv, hobbyer och andra fritidsaktiviteter

Ta kontakt så ringer vi dig!

Du kan också ringa direkt till någon inom Trivsel omsorg:


Pia Pettersen
Enhetschef Trivsel omsorg
044 978 3892
pia.pettersen@trivsel.fi

Trivsel omsorg: O.P.E.N

Vi har sett behovet inom städbranschen de 10 åren vi har varit verksam. Kunderna har önskat att vi även hjälper dem med andra behov i vardagen. Vi frågade oss själva: Hur kan vi göra kundens vardag bättre? Hur kan vi finnas till för kunden på ett mera meningsfullt sätt än endast göra det som ”måste göras?” säger Pia Pettersen, Utvecklingschef på Trivsel.

Verksamhetens värdegrund kallar vi OPEN:

O – Omtanke

P – Professionell

E – Engagerad

N – Nytänkande

Omtanke

– Trivsel Omsorgs första och viktigaste värdegrund är ”Omtanke”. Vi vill se individen som helhet och bygga goda relationer. En god relation är nyckeln till förtroende där Vi blir viktigare än Jag.

Professionell

– Hos Trivsel är professionalitet ett rättesnöre. Allt börjar från hur vi som kollegor bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva i företaget.

Engagerad

– Vi jobbar med stort engagemang och fokus på utveckling och vill vara det företag som förnyar branschen i positiv riktning.

Nytänkande

– Vi vill ta Omsorgstjänsterna till nya nivåer med moderna utrustningar och system som skall säkerställa vår kvalitét och kundnöjdhet.

Vi är glada att äntligen få komma igång med Trivsel Omsorg. Vi har sett behov av flera tjänster utöver städbranschen.

Trivsel · Köpmansgatan 16, 68600 Jakobstad · +358 (0)44 219 0219 · FO: 2099873-6